CZ GB DE RU ES

 

Advokátní kancelář

 • Patříme mezi první nezávislé advokátní kanceláře v Praze.
 • Od roku 1990 se specializujeme zejména na poskytování advokátních a komerčně právních služeb zahraničním investorům v ČR, zejména z oblasti německy mluvících zemí, a postupem času jsme rozšířili svoji činnost o právní poradenství i pro osoby z anglicky, francouzsky a španělsky mluvících oblastí.
 • Poskytujeme komplexní advokátní služby, a to zejména v oblastech korporátního práva, závazkového práva, stavebního práva, smluvní praxe s použitím obchodních podmínek FIDIC (červená, žlutá, zelená i bílá kniha), práva duševního vlastnictví , pracovního práva, včetně právních otázek bezpečnosti práce, insolvenčního práva, pojišťovacího práva, farmaceutického práva, práva hospodářské soutěže. Kromě toho máme značné zkušenosti z oblasti práva životního prostředí a práva nakládaní s odpady, včetně nakládání s nebezpečnými odpady.
 • V oblasti sporné agendy máme značné zkušenosti z vedení sporů před obecnými soudy, ale zaměřujeme se především na tuzemské a mezinárodní rozhodčí řízení. Členové naší kanceláře jsou vedeni na seznamu rozhodců ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i tuzemsku.
 • Od roku 2017 jsme doplnili poskytování poradenství v oblasti námořního práva, mořského práva. Členem naší kanceláře je i zkušební komisař Ministerstva dopravy ČR MD kategorie A pro zkoušky velitelů námořních jachet a dispašer Hospodařské komory České republiky, který je v případě "společné havárie" oprávněn vypracovat provozovatelům plavidel rozvrh plnění.
 • Od roku 2017 jsme rozšířili působnost naší kanceláře i na oblast práva trestního a přestupkového.
 • Od roku 2017 jsme připraviliprávní asistenci v oblasti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) což je nová revoluční legislativa EU, jejímž cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.
 • Máme prostřednictvím členství v mezinárodní síti advokátních kanceláří Association of European Attorneys (AEA) partnerské advokátní kanceláře v převážné většině zemí světa.
 • Jsme řádní členové německo-švýcarsko-rakouského spolku německy mluvících advokátů Europäische Anwaltsvereinigung DACH e.V., sdružení německy mluvících advokátů Anwalt-Ring, mezinárodní asociace advokátů International Bar Association (IBA) a dalších profesních skupin.
 • Jsme v přímém partnerském kontaktu a spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří jak na celém území České republiky, tak v EU, Švýcarsku, USA, Indii, Číně, Malajsii, Jižní Africe, Latinské Americe, Turecku, Rusku a Ukr.
 • Komunikujeme česky, slovensky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky a rusky.