CZ GB DE RU ES

 

Insolvenční řízení

Naše advokátní kancelář se kromě jiného zabývá i likvidací společností na základě rozhodnutí vlastníků (valné hromady) nebo soudu, krizovým managementem a restrukturalizací firem a má značné zkušenosti výkonem funkce insolvenčního správce .
  • Asistence potenciálním úpadcům či investorům při realizaci kroků směřujících k odvrácení konkurzu včetně vyhledávání případných finančních či strategických partnerů
  • Právní poradenství věřitelům, spolupráce s insolvenčními správci
  • Příprava a realizace reorganizace.