CZ GB DE RU ES

 

Nemovitosti a stavební právo

  • Předkupní právo, koupě a prodej nemovitostí
  • Developerské a investorské projekty
  • Právní asistence při výstavbě obchodních center, průmyslových objektů, obytných objektů popř. i liniových staveb jako jsou vodovody, kanalizace či jiné inženýrské sítě a stavby dopravní infrastruktury
  • Bytové právo
  • Nájemní smlouvy k pozemkům, nemovitostem a jejich částem, bytům a nebytovým prostorám
  • Smlouvy o dílo a o zajištění výstavby
  • Smlouvy s architekty, projektanty, stavebním dozorem a dalšími technickými poradci
  • Věcná práva (věcná břemena, zástavní a předkupní právo) k nemovitostem
  • Zastupování ve správním řízení před stavebním či katastrálním úřadem
  • Restituce