CZ GB DE RU ES

 

Pojišťovací právo

  • Zakládání pojišťoven či jejich organizačních složek
  • Pojistné podmínky nebo jejich revize a adaptace
  • Úprava pojišťovacích a zajišťovacích služeb, převody pojistných kmenů
  • Pojištění odpovědnosti za výrobek
  • Pojištění úvěrů
  • Poradenství pojišťovnám i pojišťovacím makléřům
  • Zastoupení při mimosoudním jednání s pojišťovnami ohledně výše pojistného plnění z pojistných smluv
  • Zastoupení v soudních řízeních ve věcech uplatňování nároků z pojistných smluv
  • Zajišťovací instrumenty
  • Faktoring a Leasing