CZ GB DE RU ES

 

Pracovní právo

  • Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, analýza pracovněprávních vztahů, apod.
  • Manažerské smlouvy/ Smlouvy o výkonu funkce
  • Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
  • Interní pracovně právní předpisy zaměstnavatele
  • Konkurenční doložky
  • Zaměstnávání cizinců a vyslání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí
  • Dohody o hmotné zodpovědnosti
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Ukončování pracovních poměrů
  • Zastoupení v soudních sporech vzniklých z pracovně-právních sporů nebo v souvislosti s nimi