CZ GB DE RU ES

 

Právo duševního a průmyslového vlastnictví

  • Autorské právo, Ochranné známky, Patenty
  • Průmyslové a užitné vzory
  • Softwarové právo
  • Licenční smlouvy
  • Ochrana před porušením práv duševního a průmyslového vlastnictví
  • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
  • Ochrana osobnosti
  • Osobní údaje