CZ GB DE RU ES

 

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek v tuzemsku
 • Změny v obchodních společnostech a jejich organizačních složkách v tuzemsku
 • Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem
 • Správa interních i externích korporátních záležitostí ( včetně vztahu k živnostenským úřadům)
 • Právní asistence a poradenství při řízení společnosti
 • Organizace a řízení valných hromad
 • Úprava vztahů mezi společníky a ochrana práv společníků
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Převody obchodních podílů
 • Přeměny obchodních společností
 • Squeeze out
 • Převody jmění na majoritního společníka
 • Restrukturalizace a krizový management
 • Outsourcing
 • Mimobilanční financování společností