CZ GB DE RU ES

 

Právo životního prostředí

  • Právní poradenství ve věcech životního prostředí
  • Zastupování před správními orgány ve věcech ochrany životního prostředí
  • Právní poradenství v oblasti nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady
  • Právní poradenství v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací
  • Právní poradenství při podávání nabídek do veřejných soutěží a výběrových řízení na provoz či převzetí podniku či jeho části