CZ GB DE RU ES

 

JUDr. Ladislav Vostárek - rozhodce

JUDr. Ladislav Vostárek se podílel na rozhodování ať už  jako stranou nominovaný rozhodce nabo jako předseda rozhodčího senátu popřípadě jako jediný rozhodce na více než 400 vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích řízeních v různých  jurisdikcích.

Převážná většina sporů byla projednávána před stálými rozhodčími soudy, na jejichž seznamech rozhodců je zapsán a to zejména u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze , u Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska (VIAC) ve Vídni nebo u Rozhodčího soudu zahraničního obchodu při Obchodní komoře Černé Hory v Podgorici, stejně jako spory vedené u Rozhodčího soudu ICC v Paříži. Celou řadu zkušeností získal i jako člen rozhodčích senátů vedených ad hoc.

Svoji kvalifikaci rozvíjí pravidelnou účastí na konferencích, pořádaných jednotlivými rozhodčími soudy jak ve Vídni, tak i v Paříži či Praze. Kromě toho je členem ASA- Swiss Arbitration Association sdružující více než 1200 členů praktikujících v oblasti národní či mezinárodní arbitráže a členem Německé instituce pro rozhodčí řízení - DIS ,  která má obdobný program.

Převážná část významnějších sporů byla z oblasti výstavby infrastruktury či liniových staveb případně z oblasti pozemních staveb. Pro mnohé z nich byly sjednány obchodních podmínky dle některé ze vzorových knih FIDIC, někdy i v lokálně změněné variantě.

Je schopen vést rozhodčí řízení jako jediný rozhodce, člen rozhodčího senátu jmenovaný některou ze stran, stejně jako předseda rozhodčího senátu v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce, a účastnit se jej v jazyce francouzském, polském a ruském, stejně jako některou ze stran sporu v těchto jazycích před rozhodčím soudem zastupovat.

Působí také jako soudce Mezinárodního odvolacího soudu (International Court of Apeal) při Mezinárodní automobilové federaci (FIA)

JUDr. Ladislav Vostárek je zakládajícím členen a presidentem CZIPRA, český institut pro popularizaci a revitalizaci arbitráže, což je nezisková organizace jejímž cíle je zlepšení kvalitativní úrovně i pověsti rozhodčího řízení mezi odbornou i laickou veřejností v tuzemsku i okolních zemích.