CZ GB DE RU ES

 

Tým

K Vašim službám je k dispozici zkušený tým níže uvedených odborníků. V případě potřeby nasazení většího počtu odborníků jsme schopni v rámci kooperace s advokátními kancelářemi jak v tuzemsku tak i v zahraničí sestavit tým schopný uspokojit beze zbytku Vaše potřeby. 

JUDr. Ladislav Vostárek

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře.

Od roku 1990 se podílel na zásadních změnách tuzemské legislativy, zejména zákonů týkajících se podnikání.

Ovládá plynně český, slovenský, německý, anglický, francouzský, italský a ruský jazyk.

JUDr. Ladislav Vostárek - advokát
JUDr. Ladislav Vostárek - rozhodce

Mgr. Jakub Mudra

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jakub má také zahraniční studijní zkušenosti ze Salzburgu, Vídně a Poznaně.

Jakub poskytuje poradenství zejména v oblastech nemovitostí, korporátní a smluvní agendy se zaměřením na akvizice, dále pak sporné agendy.

Před nástupem do naší kanceláře Jakub působil ve významné mezinárodní kanceláři poskytující právní služby v oblasti korporátního finančního a nemovitostního práva. V průběhu svých studií pak pracoval jako praktikant v advokátní kanceláří specializující se na obchodní právo a dále v notářské kanceláři.

Ovládá plynně anglický a německý jazyk.

 

Mgr. Olga Průchová

je absolventkou překladatelské a tlumočnické katedry Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 byla jmenována Městským soudem v Praze soudní tlumočnicí a překladatelkou pro německý jazyk. Specializuje se na překlady německých odborných právnických textů.

V advokátní kanceláři pracuje od roku 1996. Spolupracuje především se zahraničními klienty kanceláře, zejména z německy mluvících zemí a poskytuje jim a jejich podnikatelským subjektům v tuzemsku kompletní tlumočnické a překladatelské služby, včetně úředních překladů dokumentů z češtiny do němčiny a naopak.

Kromě toho ovládá španělštinu, angličtinu, ruštinu a má základní znalosti francouzštiny.